top of page

Fanfarer

Genom åren har vi spelat på nästintill alla sorters akademiska ceremonier och högtider.
Vi förstår vikten av precision och punktlighet och har  tillsammans många års erfarenhet.

 

Sedan 2008 har vi årligen spelat på Göteborgs Universitets Doktorpromoveringar, Professorsinstallationer och Diplomeringsceremonier. Vi har också anlitats av bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet.

Vi medverkar självklart även vid invigningar, oavsett om det gäller skepp, broar, sportarenor eller musikfestivaler.

bottom of page