top of page

Konserter

Förutom mingel, bröllop och fanfarer, gör vi även egna konsertproduktioner.

Närmast hjärtat just nu ligger vårt kyrkliga konsertprogram där vi tolkar Frälsarkransen och dess pärlor. Varje pärla i Martin Lönnebos Frälsarkrans har fått ett eget musikstycke som kopplar an till dess individuella budskap. Syftet med konserten är att genom Frälsarkransen och den valda musiken få uppleva en stund av meditation och bön, där vi tillsammans får chansen att reflektera över de olika pärlornas betydelse.

Sedan har vi vårt sommarprogram, en härligt somrig konsert med allsång och mys, och eventuellt ett litet musikkryss.

bottom of page